Actievoorwaarden

Algemeen: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (win/spaar)acties. 

Yao Coaching is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Yao Coaching is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

Op alle voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Het is niet mogelijk het product (spaarmunten/ cadeau kaarten /gewonnen winactie) om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Yao Coaching is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de munten/cadeau kaarten. Het gebruik hiervan is dan ook op eigen risico.

Het combineren van acties is niet toegestaan. 

Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Spaarmunten:

Het aantal munten dat u ontvangt en of u recht heeft op een spaarzakje bij Yao Coaching is opgenomen in de prijslijst (http://yaocoaching.com/bijdrage-en-acties/).

Waartegen u deze spaarmunten kan inwisselen staat vermeld op de site (http://yaocoaching.com/spaarmunten/).

Wil u gebruik maken van het inwisselen van de spaarmunten, laat het weten bij de aanmelding.

Alleen originele en onbeschadigde munten zijn inwisselbaar.

Cadeau kaarten:  

Alleen originele en onbeschadigde cadeau kaarten zjn inwisselbaar.

De cadeau kaart is geldig één jaar geldig na aankoop en zijn persoonsgebonden indien er sprake is van een cadeaubon-pakket. 

De cadeau kaart kan niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt. 

Winacties: 

De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld.

De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht. 

Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Aangepast in: Januari 2021